Overvåking av eutrofi i ytre Oslofjord

Gå til site

Borrevannet - Miljøovervåking av Borrevannet og Adalstjern i Vestfold.

Gå til site

Elvetilførselsprogrammet (RID) - Overvåking av forurensningstilførsler til kysten.

Gå til site

Klimaovervåking på Langtjern.

Gå til site

Overvåking i Årungselva.

Gå til site

Miljøovervåking av Mjøsa.

Gå til site

Miljødata fra Østfold.

Gå til site

Kalkingsovervåking i regi av Miljødirektoratet.

Gå til site

Miljødata fra NIVA som er overført Vannmiljø.

Krever pålogging

Vannplanter. Site som tar for seg vannkjemi og vannplanter i ferskvann.

Krever pålogging