Overvåking av eutrofi i ytre Oslofjord

Gå til site

Borrevannet - Miljøovervåking av Borrevannet og Adalstjern i Vestfold.

Gå til site

Elvetilførselsprogrammet (RID) - Overvåking av forurensningstilførsler til kysten.

Gå til site

Klimaovervåking på Langtjern.

Gå til site

Overvåking i Årungselva.

Gå til site

Miljøovervåking av Mjøsa.

Gå til site

Miljødata fra Østfold.

Gå til site

Miljødata fra NIVA som er overført Vannmiljø.

Krever pålogging

Vannplanter. Site som tar for seg vannkjemi og vannplanter i ferskvann.

Krever pålogging